22. dubna 2024

Redakce

V letošním ročníku vybráno přes 60 tisíc!

Po roce jsme se opět zapojili do akce a podařilo se nám díky vám opět udělat radost hendikepovaným dětem!

V březnu se náš basketbalový klub opět zapojil do charitativního podniku s názvem "Kilometry s Královskými sokoly". Cílem akce bylo sjednotit sportovní nadšení s altruistickým úsilím na podporu nadace Sport Hradec Cup, která pomáhá hendikepovaným dětem. Tento rok se nám podařilo vybrat významný finanční obnos ve výši 62 705 Kč, díky čemuž můžeme společně podpořit mnohé děti v jejich sportovních aktivitách a snaze o plnohodnotný život.

Velké díky patří všem účastníkům, sponzorům a dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili a přispěli svým časem, energií a finančními prostředky. Vaše podpora je nepostradatelná a hluboce si vážíme každého, kdo přispěl k úspěchu této akce.

S radostí a očekáváním se již nyní těšíme na příští ročník, kde doufáme, že opět spojíme naši komunitu k dosažení ještě lepších výsledků!